Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Humaan en ecologisch bouwen

Thema:  Milieu en gezondheid
18-04-2009

In dit artikel worden de fundamentele overwegingen en vuistregels voor het beslissingsproces naar humaan en ecologisch programmeren, ontwerpen, produceren, uitvoeren en (her)gebruiken van de gebouwde omgeving besproken in de vorm van en met behulp van modellen, matrices en diagrammen die als gereedschap toegepast kunnen worden.

In dit artikel:

  • Inleiding overwegingen en vuistregels humaan en ecologisch bouwen
  • Van de mondiale situatie naar de lokale taken
  • Economische achtergronden van de prijs-kwaliteitverhouding
  • Welke vorm van energie te kiezen en te gebruiken in relatie tot humaan en ecologisch bouwen
  • Welke soort materiaal te kiezen en gebruiken in relatie tot humaan en ecologisch bouwen
  • Integrale aanpak bouwknopen
  • Ontwerpregels voor humaan en ecologisch bouwen
  • Noodzaak teamwork volgens holistische participatie
  • Een eenvoudige milieu- en gezondheidseffectrapportage (MER, GER)
  • Conclusies humaan en ecologisch bouwen