Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Vacuümisolatiepanelen en andere noviteiten

Thema:  Materialen
20-04-2009

Uit oogpunt van milieubehoud en vanwege internationale afspraken is het nodig om het energiegebruik van gebouwen in de gebruiksfase te verminderen. Een mogelijkheid om dit te realiseren is het verbeteren van de thermische schil van gebouwen, waarvoor twee opties bestaan. In de eerste plaats kunnen dikke lagen van conventionele isolatiematerialen worden ingezet, wat onherroepelijk leidt tot dikke isolatielagen. De tweede, veel betere, optie is het gebruik van alternatieve efficiëntere isolatiematerialen, zoals vacuümisolatie. Toepassing hiervan moet echter uiterst zorgvuldig plaatsvinden. Daarom geeft dit artikel een aantal karakteristieke kenmerken van vacuümisolatiepanelen en enkele praktische tips voor toepassing hiervan in de bouw. Daarnaast komt ook een aantal toepassingsvoorbeelden van vacuümisolatie in de bouw aan bod.

In dit artikel:

  • Inleiding vacuümisolatiepanelen en andere noviteiten
  • Typen en opbouw vacuümisolatiepanelen
  • Werkingsprincipe vacuümisolatiepanelen
  • Praktische tips bij het gebruik van vacuümisolatie