Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieuprofiel gemeente Tilburg

Thema:  Projecten
18-04-2009
Geschreven door: mr. R.J.W. Rothengatter

Milieuambities dragen bij aan de plankwaliteit, maar zijn nog geen vanzelfsprekendheid. Om de doorwerking van milieu in ruimtelijke plannen en bouwplannen te versterken stelt Tilburg daarom per project een passend milieuprofiel op. Oogmerk is niet alleen partijen goed te informeren over de 'basis'-milieukwaliteit, maar vooral ook te bevorderen dat hogere ambities worden gerealiseerd. Daarvoor houdt Tilburg rekening met de omgevingskenmerken, het (toekomstig) gebruik en de marktfactoren van een plangebied. Het toepasselijke milieuprofiel reikt partijen zowel inspiratie als een beoordelingskader voor het project aan. Dit artikel beschrijft de opzet van het milieuprofiel en de toepassing ervan bij een Tilburgs vernieuwingsproject.

In dit artikel:

  • Aanleiding voor ontwikkeling van milieuprofiel
  • Functies van milieuprofiel
  • Plaats van het milieuprofiel in het planproces
  • Het bepalen van passende milieuambities in het milieuprofiel
  • Opbouw van milieuprofiel
  • Werkwijze milieuprofiel Groeseind-Hoefstraat
  • Conclusie milieuprofiel