Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

0-energieconcepten woningbouw

Thema:  Energie
18-12-2013
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

De roep naar energiezuinige woningen wordt steeds groter. De laatste jaren zijn de gas- en elektriciteitsprijzen drastisch gestegen, waardoor een verschuiving plaatsvindt binnen de totale woonlasten: bewoners zijn een steeds groter wordend aandeel kwijt aan energiekosten. Dat geldt met name voor bewoners die in een slecht geïsoleerd huis wonen.

De overheid stimuleert al jaren het energiezuiniger maken van nieuwe en bestaande woningen, getuige haar beleid (aanscherpen eisen energiezuinigheid gebouwen in wet- en regelgeving) en programma's als Lente Akkoord en innovatieprogramma de Energiesprong. De ontwikkelingen in de markt zijn volop gaande: corporaties, ontwikkelaars en bouwers zoeken naar oplossingen, er worden coalities gevormd, ook met particuliere woningeigenaren, en al enige jaren is het netwerk conceptueel bouwen actief. Inmiddels zijn tientallen concepten op de markt. Dit artikel gaat in op een aantal 0-energieconcepten.

In dit artikel:

 • Inleiding
 • Wat is energieneutraal?
 • 0-energieconcepten 
 • Active House
 • Brabantwoning
 • Groene Vingers
 • HSC Blue Casco
 • HuisvanU
 • Platform Bouwen en Platform Renoveren
 • SMART Collectie
 • WOODstacker