Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Passief bouwen in Nederland

Thema:  Duurzaamheid
20-01-2010
Geschreven door: ir. Chiel Boonstra

In de ons omringende landen is het al lang bekend: passief bouwen heeft de toekomst. Ook Nederland lijkt zich bewust te worden van deze manier van bouwen. De Stichting PassiefBouwen.nl heeft in 2009 het PassiefBouwen Keur geïntroduceerd. Het is te verwachten dat Nederland met passief bouwen eenzelfde groeicurve ondergaat als andere landen. Daar ging het ook van tien- naar honderd- naar duizendtallen. Over vijf jaar zijn wij in de duizendtallen beland. En dan staat het PassiefBouwen Keur niet alleen voor kwaliteitsborging, maar is het ook status geworden.

In dit artikel:

  • Wat is een passiefhuis?
  • Prestatie-eisen passiefhuis
  • PassiefBouwen Keur
  • Maatregelen passief bouwen
  • Uitwerking maatregelen
  • Comfort passiefhuis
  • Is EPC bruikbaar voor passief bouwen?
  • Proces realiseren passiefhuis
  • Ontwikkeling passief bouwen