Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Nieuw hoofdkantoor van WNF – een CO-neutraal gebouw?!

Thema:  Projecten
22-04-2009
Geschreven door: Architectenbureau RAU

Kan het nieuwe WNF-kantoor van architectenbureau RAU worden gekwantificeerd als een CO2-neutraal gebouw? Dit artikel doet dat uit de doeken. Daartoe wordt aandacht besteed aan een nieuwe indicator: de ‘CO2LIFE’-maat. De CO2LIFE-maat is een indicator van de aan een specifiek gebouw gebonden totale CO2-uitstoot gedurende de beoogde levenscyclus van het gebouw of complex. Deze nieuwe maat moet de Babylonische spraakverwarring wegnemen die bestaat over de termen ‘CO2-neutraal’ en 'CO2-emissievrij'. De maat is overigens geen vervanging van bestaande milieu-indicatoren zoals de GreenCalc+-berekening, de EPC of de EPBD-norm, maar een aanvulling daarop.

In dit artikel:

  • CO2: What's in a name?
  • Een nieuwe maat: de CO2LIFE-maat
  • En hoe zit het dan met compensatie?
  • Waar ligt de lat?
  • Toekomstmuziek?
  • Is het WNF-kantoor nu zo goed als we beweren?
  • Mocht het ooit mogelijk zijn...