Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

CO-neutraal, CO-emissievrij; de verwarring ten top

Thema:  Energie
22-04-2009
Geschreven door: dr. ir. Anke van Hal

In de bouwpraktijk vallen vaak de termen CO2-neutraal en CO2-emissievrij als gepraat wordt over bescherming van het klimaat. De termen zijn vaak gerelateerd aan een gebouw, maar steeds vaker ook aan een stad. Maar wat wordt precies onder een CO2-neutraal gebouw een gebouw zonder CO2-emissie verstaan? Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig. Een schriftelijke rondvraag onder bouwprofessionals leidt tot een breed scala aan definities. En eenduidigheid is ver te zoeken. Opvallend dat een ondertussen zo gangbare term in de praktijk zo multi-interpreteerbaar blijkt te zijn! In dit artikel vindt u een bloemlezing van de meningen en definities. Het artikel wordt afgesloten met een conclusie en enkele zaken ter overweging.

In dit artikel:

  • Eensgezindheid over CO2-neutraal en CO2-emissievrij
  • Uiteenlopende meningen over CO2-neutraal en CO2-emissievrij
  • Definitie CO2-neutraal
  • Definitie CO2-emissievrij (bij gebruik)
  • Conclusie
  • Ter overweging