Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Zonnecellen (PV)

Thema:  Energie
18-06-2013
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

Zonnecellen of fotovoltaïsche zonnecellen (PV-cellen) zetten door middel van een fysisch proces zonne-energie om in elektriciteit. Er bestaan drie typen zonnecellen: amorfe, monokristallijne en multikristallijne silicium zonnecellen. Op hoofdlijnen zijn twee typen systemen te onderscheiden: netgekoppelde en autonome PV-systemen. Zonnecellen worden in serie geschakeld en leveren gelijkstroom. Bij woningbouw worden meestal PV-panelen toegepast. Andere uitvoeringen zijn zonnecellen verwerkt in zonwering of glazen dak, als film over een strook dakpannen, als element dat als een rij pannen tussen de andere pannen gelegd kan worden, als cel per dakpan, als strook verwerkt in kunststof dakbanen (plat dak) en als film op een metalen dakpaneel. Relatief nieuw is PVT, een combinatie van fotovoltaïsche cellen met een thermische zonnecollector. 

Bij zonnecellen is sprake van een energieopbrengst. Deze wordt uitgedrukt in een jaaropbrengst. De opbrengsten lopen sterk uiteen, afhankelijk van type en de manier waarop de PV-cellen zijn toegepast.

In dit artikel:

  • Zonnecellen
  • Energieopbrengst
  • Relaties met andere installaties
  • PVT: PV en zonnecollector ineen