Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Externe warmtelevering

Thema:  Energie
18-06-2013
Geschreven door: ir. Anne Q. Ubbels (H)

Externe warmtelevering wordt ook wel warmtedistributie of stadsverwarming genoemd. Bij deze vorm van warmteopwekking wordt gebruikgemaakt van restwarmte uit elektriciteitscentrales (STEG/gasmotor), afvalverbrandingsinstallaties, industrie en/of biomassacentrales. De geleverde warmte wordt meestal voor zowel ruimte- als warmtapwaterverwarming gebruikt.

Warmtelevering is een collectief systeem, waarbij de afnemers van de warmte niet eenduidig benoembaar en aanwijsbaar zijn. De warmte wordt via een distributienet in de wijk naar de afnemer gebracht. Het is geschikt voor zowel grootschalige nieuwbouwprojecten als (kleinschaligere) bedrijven, flats en bestaande woningen. Externe warmtelevering is niet in alle plaatsen of wijken mogelijk. In wijken waar externe warmtelevering wordt toegepast is meestal geen gasaansluiting aanwezig.

In dit artikel:

  • Externe warmtelevering