Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieuzorg op de bouwplaats

Thema:  Milieu en gezondheid
19-04-2009
Geschreven door: Marc Herberigs

Tien jaar geleden was milieuzorg iets voor vooruitstrevende bedrijven, nu is het gewoon business geworden: het levert geld op en verbetert de concurrentiekracht van de bouw. Toch zijn er nog veel bedrijven waar milieuzorg nog geen bekend begrip is. Vanuit milieuoogpunt zijn bij deze bedrijven nog vele verbeteringen mogelijk. Dit leidt in veel gevallen ook weer tot kostenbesparingen en dat interesseert iedereen in de bouw.

Milieuzorg kan op vele verschillende manieren worden opgezet. In dit artikel wordt een praktische aanpak beschreven die raakvlakken heeft met ISO 14001 en EMAS, maar die zeker niet vergelijkbaar is daarmee. Met behulp van het gepresenteerde stappenplan kunt u op een praktische manier werken aan milieuzorg. Het stappenplan heeft de vorm van een jaarlijkse cyclus. Iedereen binnen uw bedrijf krijgt taken en daarbij horende bevoegdheden. Milieuzorg is teamwerk!

Centraal in de genoemde aanpak staan kengetallen die u vertellen waar u nu staat en wat de mogelijkheden voor morgen zijn. Ook kunt u ze gebruiken om de voortgang bij te houden en besparingen uit te rekenen.

Tot slot is een aantal do's en don'ts opgenomen waarmee u uw voordeel kunt doen.

In dit artikel:

  • Inleiding milieuzorg op de bouwplaats
  • Voordelen van milieuzorg op de bouwplaats
  • Stappenplan milieuzorg op de bouwplaats
  • Kengetallen milieuzorg op de bouwplaats
  • Do's en Don'ts met betrekking tot milieuzorg op de bouwplaats