Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Milieueffecten van verven en lijmen

Thema:  Materialen
23-09-2010

De milieueffecten van verf, Alkydharsverf, Acrylaatdispersieverf en natuurverven (zoals lijnolieverf, kookverf en minerale verven) staan centraal in dit artikel. Beschreven wordt wat de betreffende verven zijn en aan de hand van de levenscyclus (verwerking, gebruik en afvalfase) worden de optredende milieueffecten van de verven besproken.

Tot slot worden de milieu- en gezondheidseffecten van lijmen kort besproken.

In dit artikel:

  • Verf
  • Alkydharsverf
  • Acrylaatdispersieverf
  • Natuurverven
  • Lijmen