Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen met kalkzandsteen

Thema:  Duurzaamheid
19-04-2009
Geschreven door: drs. Henk Schuur

Menigeen in de bouwwereld kent de slogan: 'Bouwen? Natuurlijk in kalkzandsteen!'. Deze boodschap is de kern van een visie waarmee kalkzandsteen wordt beoordeeld als een bouwmateriaal met een bijzonder geringe milieubelasting. Door de groeiende aandacht voor milieuaspecten van bouwmaterialen heeft het begrip 'natuurlijk' wel een andere invulling gekregen. Tegenwoordig is het van belang dat de gebouwde omgeving optimale condities schept voor het welzijn en de gezondheid van de mens. Een belangrijke voorwaarde voor een gezonde en duurzame bouw is het gebruik van bouwproducten met een zo gering mogelijke belasting van het milieu en een gunstige invloed op de gezondheid en het leefklimaat. Dit typeert heel goed de term Duurzaam Bouwen. Bouwproducten mogen geen schadelijke stoffen afgeven en in de gehele keten van grondstofwinning tot en met de afvalverwerking het milieu zo weinig mogelijk belasten.
In dit artikel belichten wij verschillende milieu- en gezondheidsaspecten van het product kalkzandsteen en de toepassing ervan. Dit begint bij de winning van de grondstoffen, gevolgd door het productieproces en de verwerking op de bouwplaats. Daarnaast besteden we aandacht aan enkele specifieke materiaalaspecten en aan de toepassingen van kalkzandsteen in het kader van Duurzaam Bouwen, vooral de thema's energie en binnenmilieu.

In dit artikel:

  • Inleiding duurzaam bouwen met kalkzandsteen
  • Milieutechnische aspecten van kalkzandsteen
  • Duurzaam ontwerpen met kalkzandsteen