Gebruikerslogin

Duurzaam bouwen

Intensief ruimtegebruik en duurzaamheid

Thema:  Bouwmanagement
15-02-2011
Geschreven door: Fokke de Jong

Ruimte is een schaars goed. Door uitbreiding van stedelijk gebied zo veel mogelijk te beperken door middel van intensief ruimtegebruik, blijft er ruimte over voor natuur, landbouw en recreatie.

Een vorm van intensief ruimtegebruik is wonen in hoge dichtheden. Afgezien van een stedelijk georiënteerde doelgroep, spreekt die manier van wonen weinig mensen aan. Bovendien stelt de wél geïnteresseerde doelgroep specifieke eisen aan woning en woonomgeving. Binnenstedelijk bouwen is daarom relatief duur en kent een lange aanlooptijd vanwege de vele procedures en vergunningen. Als bewoners zelf het heft in handen nemen, lukt het vaak toch om populaire woonbuurten te realiseren in binnenstedelijke gebieden.

Dit artikel bespreekt de voordelen van intensief ruimtegebruik, de kansen en risico's die het met zich meebrengt en verschillende voorbeelden die intensief ruimtegebruik op een aansprekende manier illustreren.

In dit artikel:

  • Voordelen van intensief ruimtegebruik
  • Kansen en risico's van intensief ruimtegebruik
  • Voorbeeldprojecten van intensief ruimtegebruik