Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

ISO-normwijzer 2014

Thema:  Certificering
04-09-2014

Een vaak gehoord commentaar op congressen of tijdens trainingen is: 'Al die verschillende normen, standaards, richtlijnen, et cetera – ik zie door de bomen het bos niet meer!' Dergelijke uitspraken komen vele lezers zeer waarschijnlijk bekend voor. Aan de andere kant zijn er echter veel waardevolle normen en richtlijnen die helaas onbekend en dus ook onbenut zijn gebleven. Om daar wat aan te doen is dit artikel gemaakt.

De 'wirwar' van dergelijke documenten is in dit artikel ontward met behulp van twee tools:

  1. Het model van het op processen gebaseerde kwaliteitsmanagementsysteem uit de ISO 9001:2008-norm, dat als een kapstok dient waaraan een groot aantal normen en richtlijnen gehangen kan worden.
  2. Een matrix met de belangrijkste voorbeelden van voorgenomen activiteiten van organisaties om te verbeteren of vernieuwen en de daarbij passende normen en richtlijnen die deze activiteiten kunnen ondersteunen.

Deze twee 'gereedschappen' zijn gekozen als bruggen tussen de lezers/potentiële gebruikers en een selectie van meest voorkomende normen en richtlijnen. Via beide 'ingangen' is het mogelijk om via een hyperlink te springen naar de relevante ISO-norm of richtlijn.

Omdat de wereld van de normen en richtlijnen voortdurend verandert en ook omdat de behoeftes van de gebruikers veranderen, moet dit artikel een 'levend artikel' zijn, met aanpassingen wanneer nodig.

In deze vernieuwde versie van de Normwijzer 2014 zijn de belangrijkste wijzigingen in de verzameling van normen ingevoerd conform de status per eind februari 2014.

In dit artikel:

  • ISO-normen in het procesmodel van ISO 9001:2008
  • Matrix voorgenomen activiteit en ondersteunende norm of richtlijn
  • Omschrijving en toepassingen per norm of richtlijn