Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

Voorbeeld PBM-beleid

Thema:  Arbo en veiligheid
29-09-2011

Op elke bouwplaats is het dragen van PBM (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) verplicht. Elke organisatie moet dus ook een gedegen PBM-beleid voeren. Dit artikel geeft een voorbeeld van zo'n beleid, met daarin opgenomen de verschillende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Daarnaast bevat dit artikel een overzicht van de gevaren voor de verschillende lichaamsdelen, met daarbij de beschermingsmiddelen om die gevaren tegen te gaan. Tot slot komt aan bod hoe het sanctiebeleid eruit kan zien.

In dit artikel:

  • Verantwoordelijkheden en bevoegdheden
  • Uitleg PBM's
  • Oog- en gelaatsbescherming
  • Gehoorbescherming
  • Hoofdbescherming
  • Hand- en armbescherming
  • Voet- en beenbescherming
  • Lichaamsbescherming
  • Valbescherming
  • Sanctiebeleid