Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

7.2 Hebben de in noodsituaties verantwoordelijke medewerkers binnen dat bedrijf een passende opleiding ontvangen?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/05-normvraag 2 van hoofdstuk 7 Voorbereiding op noodsituaties.

Het biedt u alle aanwijzingen om te kunnen beschikken over adequaat getrainde medewerkers om eerste hulp te verlenen bij noodsituaties.

Als praktische invulling bevat dit artikel een model van een overzicht van EHBO/BHV'ers.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Opleiding noodsituaties
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling
  • Overzicht EHBO/BHV'ers