Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

3.1 Wordt bij de inschrijving van de uitzendkrachten een dossier aangelegd?

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 1 van hoofdstuk 3 Vakopleiding, ervaring, VG-opleiding en medische geschiktheid.

Het biedt u alle informatie om te kunnen garanderen dat uitzendkrachten over de specifieke kennis en kunde beschikken die zij nodig hebben voor de uitvoering van werkzaamheden op de werklocatie.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel