Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

12.2 Vindt er onderzoek plaats van ongevallen met en zonder verzuim?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 2 van hoofdstuk 12 Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en VGM-incidenten.

Het biedt u alle informatie om lering te trekken uit ongevallen.

Als praktische invulling bevat dit artikel twee voorbeeldmodellen met categorieën voor analyses van geconstateerde 'tekortkomingen'.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Ondezoek ongevallen
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling
  • Categorieën inclusief analyse voorbeeld 1
  • Categorieën inclusief analyse voorbeeld 2