Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

3.1 Beschikken alle medewerkers over vakopleiding en ervaring gerelateerd aan de door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 1 van hoofdstuk 3 Opleidingen, voorlichting en instructie.

Het biedt u alle informatie om ervoor te zorgen dat alle medewerkers (eigen personeel en tijdelijk personeel) beschikken over die vakkennis en kunde die nodig is voor de door hen binnen het bedrijf uit te voeren werkzaamheden.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld van een overzichtsmatrix vak- en VGM-opleidingen en risicovolle taken en een modelvoorbeeld van een intern attest.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Opleidings- en ervaringseisen
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling
  • Overzichtsmatrix vak- en VGM-opleidingen en risicovolle taken
  • Intern attest