Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

3.4 Hebben alle medewerkers specifieke kennis en kunde gerelateerd aan door hen binnen het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken of wer...

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 4 van hoofdstuk 3 Opleidingen, voorlichting en instructie.

Het biedt u alle informatie om ervoor te zorgen dat alle medewerkers beschikken over die specifieke kennis en kunde die zij nodig hebben voor door het bedrijf uit te voeren specifieke risicovolle taken en werkzaamheden, die moeten worden uitgevoerd in een risicovolle omgeving.

Als praktische invulling bevat dit artikel een model van een overzichtsmatrix opleidingen aangevuld met veiligheidspaspoorten en een toolbox Asbest (inclusief extra informatie voor de presentator en een hand-out voor de deelnemers).

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Opleidings- en ervaringseisen risicovolle taken
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling
  • Overzichtsmatrix opleidingen aangevuld met veiligheidspaspoorten