Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

Risicobepaling en maatregelen bij de werkzaamheden van een machinist GWW

Thema:  Arbo en veiligheid
13-08-2009

Er zijn naar schatting 3000 tot 3500 machinisten GWW. Onder de verzamelnaam machinist vallen de laadschopmachinist, machinist groot materieel, machinist GWW, machinist klein materieel, machinist sleuvengraafmachine, machinist verdichtingen en trekkerchauffeur.

De machinist GWW heeft door zijn werk onder andere een (zeer geringe) kans op overspannenheid, het ontwikkelen van gehoorschade en rugaandoeningen door de blootstelling aan lichaamstrillingen. Verder is er sprake van een verhoogde kans op kanker door de blootstelling aan dieselrook.

De belangrijkste risico's voor de machinist GWW zijn: gevaarlijke stoffen, lawaai, trillingen en werkdruk.

Dit artikel behandelt de risicobepaling en de eventueel te nemen maatregelen met betrekking tot de genoemde risico's.

In dit artikel:

  • Gevaarlijke stoffen
  • Lawaai
  • Trillingen
  • Werkdruk