Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

9.1 Worden medewerkers voor bepaalde functies en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken, mede op basis van geïnventariseerde risico's, beo...

Thema: 
12-07-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 1 van hoofdstuk 9 Bedrijfsgezondheidszorg.

Het biedt u alle informatie over de inzet van medewerkers, die medisch geschikt zijn voor de uitoefening van hun functie en tewerkstelling op specifieke werkplekken.

Als praktische invulling bevat dit artikel een matrix van een periodiek medisch onderzoek (PMO).

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Medische geschiktheid speciale functies en tewerkstellingen
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling
  • Matrix PMO