Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

OHSAS 18001 Procedure 004 V&G-plannen

Thema:  Arbo en veiligheid
08-01-2014

Als u opdracht geeft tot een bouwwerk, bent u medeverantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers die het werk uitvoeren. Gebeuren er ongelukken door onveilige situaties, dan kunt u daarvoor aansprakelijk worden gesteld.

Het V&G-plan richt zich op de specifieke risico's van het bouwwerk. In het plan staat in ieder geval:

  • de aanpak van de gezamenlijke risico's (begaanbaarheid van het terrein, opslag van bouwmateriaal, toezicht op de kwaliteit van de steiger in de gebruiksfase, enzovoort);
  • bij wie de verschillende verantwoordelijkheden liggen;
  • welke maatregelen er zijn genomen voor risico's die kunnen ontstaan door een samenloop van werkzaamheden;
  • welke maatregelen er zijn genomen voor risico's die kunnen ontstaan doordat de gebruikelijke werkzaamheden ondertussen doorlopen. Denk aan: ziekenhuizen, scholen, wegverkeer;
  • een beschrijving van de organisatie van de bedrijfshulpverlening op het bouwterrein;
  • afspraken over toezicht op de naleving van het V&G-plan.

In dit artikel:

  • 1 Workflow
  • 2 Stappenplan
  • 3 Verantwoordelijkenmatrix