Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

4.4.3.1 Communicatie

Thema:  Arbo en veiligheid
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van OHSAS 18001:2007-eis 4.4.3.1 Communicatie onder 4.4.3 Communicatie, participatie en overleg en 4.4 Implementatie en uitvoering.

De organisatie moet met betrekking tot haar arbogevaren en haar arbomanagementsysteem procedures vaststellen, implementeren en bijhouden voor interne communicatie tussen de verschillende niveaus en functies van de organisatie, communicatie met aannemers en andere bezoekers aan de werkomgeving en het ontvangen, documenteren en reageren op relevante communicatie van belanghebbenden. Dit artikel helpt u daarbij.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op OHSAS 18001:2007 gebaseerd arbomanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Inleiding communicatie
  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische vragen