Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

4.2 Heeft het bedrijf een programma voor het verbeteren van het VGM-bewustzijn en VGM-gedrag?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 2 van hoofdstuk 4 VGM-bewustzijn.

Het biedt u alle informatie om de medewerkers VGM-bewust te maken, zodat hun gedrag is gericht op het voorkomen van ongevallen en letsels.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeldprocedure VGM-bewustzijn en -gedrag en een model van een overzicht overleg/vergaderingen met vaste agendapunten, een voorbeeldmodel van een aanwezigheidsregistratie toolboxmeeting, een voorbeeldmodel notulen vergaderverslag, een jaarkalender voor tooboxmeetings en een VGM-registratieformulier. Ook bevat dit artikel een toolbox Asbest (inclusief extra informatie voor de presentator en een hand-out voor de deelnemers).

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • VGM-bewustzijn en -gedrag
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Relatietabel VCA 2008/5.1
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling