Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

ISO 26000:2010

Thema:  Certificering
06-06-2011

In dit artikel wordt ingegaan op de achtergrond en inhoud van ISO 26000:2010 en de betekenis ervan voor maatschappelijke verantwoordelijkheid voor organisaties (MVO) in Nederland. ISO 26000, Guidance on Social Responsibility, is de nieuwe internationale richtlijn voor MVO die eind 2010 officieel is verschenen. De richtlijn is bedoeld om organisaties meer ondersteuning te geven bij het invoeren van MVO om zo hun bijdrage aan duurzame ontwikkeling zo groot mogelijk te kunnen maken. Meer dan vierhonderd experts uit ruim negentig landen zijn de afgelopen vijf jaar rechtstreeks betrokken geweest bij de ontwikkeling van deze internationale richtlijn.

In dit artikel: