Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

3.2 Bestaat er een adeqaute procedure voor het correct beheren en invullen van het veiligheidspaspoort, indien een veiligheidspaspoort wordt gehante...

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 2 van hoofdstuk 3 Vakopleiding, ervaring, VG-opleiding en medische geschiktheid.

Het biedt u alle informatie waardoor uitzendkrachten middels het veiligheidspaspoort op praktische wijze kunnen aantonen over welke kwalificaties zij beschikken.

Als praktische invulling bevat dit artikel algemene informatie over het veiligheidspaspoort.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling