Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

1.3 Bestaat er een VGM-structuur in de organisatie?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 3 van hoofdstuk 1 VGM-beleid en -organisatie, betrokkenheid van de directie.

Het biedt u alle informatie waarmee u het VGM-beleid optimaal kunt uitvoeren, waarbij aan alle betrokkenen binnen het bedrijf duidelijk is wat er van hen wordt verwacht op het gebied van VGM.

Als praktische invulling bevat dit artikel voorbeelden van een functieomschrijving en van de taken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden van een directeur, V&G-coördinator, ploegleider en monteur.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

 • VGM-structuur
 • Doelstelling
 • Certificatieniveau
 • Minimumeisen
 • Documenten
 • Relatietabel
 • Praktische invulling
 • Functieomschrijving directeur
 • Functieomschrijving V&G-coördinator
 • Functieomschrijving ploegleider
 • Functieomschrijving monteur
 • Taken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden directeur
 • Taken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden V&G-coördinator
 • Taken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden ploegleider
 • Taken, bevoegdheden & verantwoordelijkheden monteur