Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

5.3 Worden de medewerkers van onderaannemers geïnstrueerd over de inhoud van het VGM-projectplan?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 3 van hoofdstuk 5 VGM-projectplan.

Het biedt u alle informatie om ervoor te zorgen dat alle medewerkers van de onderaannemers op de hoogte zijn van projectspecifieke risico's en beheersmaatregelen.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Instructie medewerkers onderaannemer
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling