Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

7.3.3 Output van ontwerp en ontwikkeling

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van ISO 9001:2008-element 7.3.3 Output van ontwerp en ontwikkeling.

Het betreft hier informatie over output van ontwerp en ontwikkeling. De output van ontwerp en ontwikkeling moet worden geleverd in een vorm die verificatie ten opzichte van de ontwerp- en ontwikkelingsinput mogelijk maakt. Deze output moet worden goedgekeurd voordat vrijgave plaatsvindt.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op ISO 9001:2008 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Output van ontwerp en ontwikkeling
  • Doelstelling en eisen
  • Relatietabel
  • Praktische vragen
  • Praktische invulling