Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

12.4 Heeft het bedrijf een procedure voor het melden en registreren van bijna-ongevallen en/of VGM-incidenten?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 4 van hoofdstuk 12 Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en VGM-incidenten.

Het biedt u alle informatie om inzicht te krijgen in actuele VGM-prestaties.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Procedure melding en registratie
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling