Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

7.6 Beheersing van monitorings- en meetuitrusting

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van ISO 9001:2008-element 7.6 Beheersing van monitorings- en meetuitrusting.

De organisatie moet bepalen welke bewaking en meting moeten worden uitgevoerd en welke bewakings- en meetapparatuur nodig zijn om het bewijs van overeenkomstigheid van het product ten opzichte van vastgestelde eisen te kunnen leveren. De organisatie moet processen vaststellen om te bewerkstelligen dat de bewaking en meting kunnen worden uitgevoerd en dat deze worden uitgevoerd op een manier die overeenkomt met de bewakings- en metingseisen.

Als praktische invulling bevat dit artikel voorbeelden van de procedures voor keurings-, meet- en beproevingsmiddelen en procedures voor materieel en meetmiddelen.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op ISO 9001:2008 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Monitorings- en meetuitrusting
  • Doelstelling en eisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische vragen
  • Praktische invulling