Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

8.3 Beheersing van afwijkende producten

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van ISO 9001:2008-element 8.3 Beheersing van afwijkende producten.

Een organisatie moet bewerkstelligen dat producten die niet overeenkomen met de producteisen, worden vastgesteld en beheerst om niet beoogd gebruik of aflevering ervan te voorkomen. De beheersing en hiermee samenhangende verantwoordelijkheden en bevoegdheden om met afwijkende producten om te gaan moeten worden gedefinieerd in een gedocumenteerde procedure. Dit artikel helpt u hierbij.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld van een procedure voorkomen van afwijkingen en gebreken.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op ISO 9001:2008 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Beheersing van afwijkende producten
  • Doelstelling en eisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische vragen
  • Praktische invulling