Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

11.2 Vindt gestructureerde beoordeling en selectie plaats van reguliere onderaannemers op basis van de VGM-prestaties?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 2 van hoofdstuk 11 Inkoop van diensten.

Het biedt u alle informatie over de inzet van gekwalificeerde onderaannemers.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld van een procedure VGM-beoordeling en selectie onderaannemers.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Beoordeling en selectie op basis VGM-prestaties
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Relatietabel VCA 2008/5.1
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling