Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

Risicobepaling en maatregelen bij de werkzaamheden van een administratief medewerker

Thema:  Arbo en veiligheid
13-08-2009

Onder het administratieve personeel valt ook kantoorpersoneel. De beroepsgroep bestaat voor 40% uit vrouwelijke werknemers. Het werk van het administratieve personeel kan leiden tot rugaandoeningen en RSI.

Het belangrijkste risico's voor de administratief medewerker is beeldschermwerk. Dit artikel behandelt de risicobepaling en de eventueel te nemen maatregelen met betrekking tot beeldschermwerk.

In dit artikel:

  • Beeldschermwerk