Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

5.5 Is er een veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld per project?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 5 van hoofdstuk 5 VGM-projectplan.

Het biedt u alle informatie over de coördinatie van de V&G-aspecten bij de uitvoering van een project.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • V&G-functionaris per project
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling