Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

4.1 Worden bij de aanvraag door de inlener naar uitzendkrachten de noodzakelijke aandachtspunten vastgelegd?

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 1 van hoofdstuk 4 Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie.

Het biedt u alle informatie om bij de vraag naar uitzendkrachten over de uit te voeren werkzaamheden de specifieke V&G-risico's, de getroffen beheersmaatregelen, de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen, opleidingen en ervaringen aan te kunnen geven.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeldmodel van een aanvraagformulier PBM en een voorbeeldformulier voor het opsporen van specifieke risico's.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling
  • Aanvraagformulier PBM
  • Formulier voor het opsporen van specifieke risico's