Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

6.1 Worden er voldoende preventieve milieumaatregelen genomen gericht op het voorkomen van bodemverontreiniging en op afvalstoffenbeheer?

Thema: 
12-07-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 1 van hoofdstuk 6 Milieuzorg.

Het biedt u alle informatie voor het voorkomen van bodemverontreiniging en effectief beheer van afvalstoffen.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Preventieve milieumaatregelen
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling