Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

VCA 2017/6.0: 8.2 Ligt voor wat betreft blootstellingsrisico's vast voor welke functies, taken en/of bij tewerkstelling op specifieke werkplekken me...

Thema: 
17-12-2018

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2017/ 6.0 -normvraag 2 van hoofdstuk 8 Bedrijfsgezondheidszorg.

Het biedt u alle informatie ter voorkóming van aantasting van de gezondheid van medewerkers bij de uitoefening van hun functie ten gevolge van blootstelling.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2017/ 6.0 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Verdere uitleg