Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

10.1 Worden VGM-verantwoorde materialen, arbeidsmiddelen en PBM aangeschaft?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 1 van hoofdstuk 10 Aanschaf en keuring materialen, arbeidsmiddelen en PBM.

Het biedt u alle informatie over het gebruikmaken van VGM-verantwoorde materialen, materieel en middelen.

Als praktische invulling bevat dit artikel modellen van VGM-eisen bij bestelling en van een indienststellingsverslag.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • VGM-verantwoorde materialen
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling
  • VGM-eisen bij bestelling
  • Indienststellingsverslag