Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

12.5 Vindt er onderzoek plaats van bijna-ongevallen en incidenten?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 5 van hoofdstuk 12 Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en VGM-incidenten.

Het biedt u alle informatie om lering te trekken uit bijna-ongevallen en VGM-incidenten.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Onderzoek bijna-ongevallen en incidenten
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische invulling