Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

6.1 Is er overleg met de inlener over medische geschiktheid van uitzendkrachten bij hun tewerkstelling?

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 1 van hoofdstuk 6 Bedrijfsgezondheidszorg.

Het biedt u alle informatie voor de selectie en plaatsing van uitzendkrachten die medisch geschikt zijn voor de functie of taak waarvoor ze worden uitgezonden.

Als praktische invulling bevat dit artikel een model van een overzicht van medische geschiktheid/inentingen.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling
  • Overzicht medische geschiktheid/inentingen