Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

7.4.2 Inkoopgegevens

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van ISO 9001:2008-element 7.4.2 Inkoopgegevens.

Inkoopgegevens moeten het in te kopen product beschrijven, waaronder, waar van toepassing eisen voor goedkeuring van het product, procedures, processen en uitrusting, eisen voor kwalificatie van personeel, eisen vanuit het kwaliteitsmanagementsysteem.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld stappenplan inkoop en een model van een aanvraagformulier offerte onderaannemer/leverancier.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op ISO 9001:2008 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Inkoopgegevens
  • Doelstelling en eisen
  • Relatietabel
  • Praktische vragen
  • Praktische invulling
  • Aanvraagformulier offerte onderaannemer/leverancier