Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

3.8 Hebben de medewerkers kennis van de interne regels/procedures van de opdrachtgevers waar zij te werk zijn gesteld, voor zover dit expliciet en g...

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 8 van hoofdstuk 3 Opleidingen, voorlichting en instructie.

Het biedt u alle informatie om ervoor te zorgen dat uw medewerkers de interne regels en procedures van de opdrachtgever kennen.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld van een procedure van een VGM-instructie voor opdrachtgevers.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Regels en procedures opdrachtgever
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Relatietabel VCA 2008/5.1
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling