Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

4.3 Is de uitzendkracht op de hoogte van de specifieke functie-eisen, VG-risico's en de van toepassing zijnde VGM-regels van de inlener of sector/br...

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCU 2011/05-normvraag 3 van hoofdstuk 4 Aanvraag, selectie, instructie, controle en evaluatie.

Het biedt u alle informatie om uitzendkrachten kennis te geven van de specifieke V&G-risico's en de VGM-regels en voorschriften die van toepassing zijn op de locatie waar zij tewerkgesteld worden.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeldmodel van een Arbo- en Milieu-inwerklijst.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCU 2011/05 gebaseerd V&G-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling
  • Arbo- en Milieu-inwerklijst