Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

7.4.1 Inkoopproces

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van ISO 9001:2008-element 7.4.1 Inkoopproces.

De organisatie moet bewerkstelligen dat ingekochte producten voldoen aan de gespecificeerde inkoopeisen. Het soort en de mate van beheersing die wordt toegepast op de leverancier en het ingekochte product, moeten afhankelijk zijn van het effect van het ingekochte product op de daaropvolgende productrealisatie of op het eindproduct.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld procedure inkoop en een model formulier leveranciersbeoordeling.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op ISO 9001:2008 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Inkoop- en beoordelingscriteria
  • Doelstelling en eisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische vragen
  • Praktische ontwikkeling
  • Leveranciersbeoordeling