Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

7.3.2 Input voor ontwerp en ontwikkeling

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van ISO 9001:2008-element 7.3.2 Input voor ontwerp en ontwikkeling.

Het betreft hier informatie over de input voor ontwerp en ontwikkeling. De input met betrekking tot de producteisen moet worden bepaald en registraties moeten worden bijgehouden. Deze input moet worden beoordeeld op geschiktheid. De eisen moeten compleet, ondubbelzinnig en niet strijdig zijn met elkaar.

Als praktische invulling bevat dit artikel een model van een ontwerpformulier.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op ISO 9001:2008 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Input voor ontwerp en ontwikkeling
  • Doelstelling en eisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische vragen
  • Praktische invulling
  • Ontwerpformulier