Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

7.3.5 Verificatie van ontwerp en ontwikkeling

Thema:  Certificering
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van ISO 9001:2008-element 7.3.5 Verificatie van ontwerp en ontwikkeling.

Het betreft hier informatie over verificatie van ontwerp en ontwikkeling. Verificatie moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de planning om te bewerkstelligen dat de output van het ontwerp en de ontwikkeling hebben voldaan aan de inputeisen van het ontwerp en de ontwikkeling. Registraties van de resultaten van de verificatie en eventueel noodzakelijke maatregelen moeten worden bijgehouden.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op ISO 9001:2008 gebaseerd kwaliteitsmanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Verificatie van ontwerp en ontwikkeling
  • Doelstelling en eisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische vragen
  • Praktische ontwikkeling