Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

4.4.2 Bekwaamheid, training en bewustzijn

Thema:  Arbo en veiligheid
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van OHSAS 18001:2007-eis 4.4.2 Bekwaamheid, training en bewustzijn onder 4.4 Implementatie en uitvoering.

Het personeel moet over de vereiste bekwaamheid beschikken om de taken uit te voeren die van invloed zijn op arbeidsomstandigheden op de werkplek. De bekwaamheid moet worden gedefinieerd in termen van geschikte opleiding, training en/of ervaring en aantoonbaar gedocumenteerd zijn. Dit artikel helpt u daarbij.

Naast een inleiding bevat dit artikel een praktische invulling met een voorbeeld van een procedureopleidings- en trainingsprogramma en een model van een normatief opleidings- en trainingsprogramma.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op OHSAS 18001:2007 gebaseerd arbomanagementsysteem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Inleiding bekwaamheid, training en bewustzijn
  • Doelstelling
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Praktische vragen
  • Praktische invulling
  • Normatief opleidings- en trainingsprogramma 2010