Gebruikerslogin

Veiligheidsmanagement

12.3 Wordt bij het onderzoek van ongevallen een onderzoeksmethode gericht op het vaststellen van basisoorzaken gehanteerd?

Thema: 
20-06-2010

Dit artikel is een praktische uitwerking van VCA 2008/5.1-normvraag 3 van hoofdstuk 12 Melding, registratie en onderzoek van ongevallen en VGM-incidenten.

Het biedt u alle informatie over het hanteren van een methode bij onderzoek van ongevallen.

Als praktische invulling bevat dit artikel een voorbeeld van een onderzoeksmethode naar basisoorzaken en een model van een checklist basisoorzaken ongevallen.

Aan de hand van dit artikel kunt u een op VCA 2008/5.1 gebaseerd VGM-systeem opzetten, dat na een geslaagde invoering, door een onafhankelijk certificatie-instituut gecertificeerd zou kunnen worden.

In dit artikel:

  • Onderzoek ongevallen
  • Doelstelling
  • Certificatieniveau
  • Minimumeisen
  • Documenten
  • Relatietabel
  • Relatietabel VCA 2008/5.1
  • Derdepartijaudit
  • Praktische invulling
  • Model checklist basisoorzaken ongevallen